Privacy- en cookiebeleid

Privacy beleid

Door Evato geborgde persoonsgegevens van klanten

Welke persoonsgegevens worden bewaard?

Om een doeltreffende dienstverlening te verzorgen worden onderstaande persoonsgegevens van eindgebruikers bij de bedrijfsklanten geborgd in de systemen van Evato:

 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Geslacht
 • Taal
 • Beroepsadres
 • Telefoonnummer
 • Gsm-nummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres

Indien online beschikbaar gesteld door de eindgebruiker:

 • Foto
 • Koppeling naar LinkedIn profiel
 • Koppeling naar Facebook profiel

Waarom worden persoonsgegevens bewaard?

Er zijn verschillende redenen waarom dergelijke persoonsgegevens bewaard worden:

 • Het onderhouden van klantrelaties
 • Registraties voor events, seminaries, opleidingen, webinars, …
 • Communicatie over het verloop van support gerelateerde issues: Voor meer informatie over het ticketsysteem waarin deze gegevens worden bijgehouden kan u contact opnemen met onze administratie via hallo@evato.be
 • Communicatie met betrekking tot verkoop, facturatie, algemene informatie, klachten, vacatures
 • Marketing doeleinden zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen, opleidingen, seminaries

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

Voor een meer gedetailleerd overzicht over de gegevens die verzameld worden en waar deze worden opgeslagen, heeft Evato in regel met de GDPR-wetgeving een dataregister aangelegd. Een afschrift van het dataregister kan aangevraagd worden bij onze administratie via hallo@evato.be

Delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens welke Evato ons werden verstrekt worden altijd op een eerlijke manier gebruikt en nooit doorgegeven aan 3de partijen. In voorkomend geval dat Evato een product of dienst aanbiedt in samenwerking met een andere partij kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden, doch enkel in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Rechten van de verstrekker

Evato garandeert transparantie en onderstaande rechten voor alle dataverstrekkers:

 • Recht op informatie: de geborgde persoonsgegevens zijn ter zake dienend en worden enkel gebruikt voor de uitvoering van een overeenkomst. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van die doeleinden.
 • Recht op inzage: Basisinformatie kan in een eenvoudig leesbaar formaat worden bezorgd.
 • Recht op verbetering
 • Recht om toestemming in te trekken
 • Recht op vergetelheid
 • Recht om verwerking te beperken of gegevens over te dragen
 • Recht van verzet
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde beslissingen op basis van profilering. Zodoende wordt er ook gebruik gemaakt van inschrijf- en uitschrijfopties voor algemene communicatie en direct marketing. Evato (zie hoofdstuk 6) staat steeds ter beschikking om één of meerdere van deze rechten te doen gelden.

Onze administratie staat steeds ter beschikking om één of meerdere van deze rechten te doen gelden.


Cookie beleid

Gebruik van cookies

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekst- of databestanden die op uw computer worden bewaard als u op het internet en de website van Evato surft. Deze cookies laten toe om uw gebruikerservaring te verbeteren en om statistieken van onze website bij te houden (in dat geval worden gegevens anoniem verwerkt).

Cookies beheren

Als u niet wil dat er cookies op uw computer worden bijgehouden kan u in uw browser altijd uw privacy instellingen wijzigen.
Op deze pagina vindt u nog meer informatie over cookies.

Welke cookies gebruikt Evato

Evato maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Google Analytics schrijft hiervoor verschillende sessie cookies en tracking cookies op uw computer weg. De analyse van de bezochte pagina’s gebeurt echter altijd anoniem.