Privacy- en cookiebeleid

Door Evato geborgde persoonsgegevens van klanten

Welke persoonsgegevens worden bewaard?

Om een doeltreffende dienstverlening te verzorgen worden onderstaande persoonsgegevens van eindgebruikers bij de bedrijfsklanten geborgd in de systemen van Evato:

Indien online beschikbaar gesteld door de eindgebruiker:

Waarom worden persoonsgegevens bewaard?

Er zijn verschillende redenen waarom dergelijke persoonsgegevens bewaard worden:

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

Voor een meer gedetailleerd overzicht over de gegevens die verzameld worden en waar deze worden opgeslagen, heeft Evato in regel met de GDPR-wetgeving een dataregister aangelegd. Een afschrift van het dataregister kan aangevraagd worden bij onze administratie via hallo@evato.be

Delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens welke Evato ons werden verstrekt worden altijd op een eerlijke manier gebruikt en nooit doorgegeven aan 3de partijen. In voorkomend geval dat Evato een product of dienst aanbiedt in samenwerking met een andere partij kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden, doch enkel in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Rechten van de verstrekker

Evato garandeert transparantie en onderstaande rechten voor alle dataverstrekkers:

Onze administratie staat steeds ter beschikking om één of meerdere van deze rechten te doen gelden.


Cookie beleid

Gebruik van cookies

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekst- of databestanden die op uw computer worden bewaard als u op het internet en de website van Evato surft. Deze cookies laten toe om uw gebruikerservaring te verbeteren en om statistieken van onze website bij te houden (in dat geval worden gegevens anoniem verwerkt).

Cookies beheren

Als u niet wil dat er cookies op uw computer worden bijgehouden kan u in uw browser altijd uw privacy instellingen wijzigen.
Op deze pagina vindt u nog meer informatie over cookies.

Welke cookies gebruikt Evato

Evato maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Google Analytics schrijft hiervoor verschillende sessie cookies en tracking cookies op uw computer weg. De analyse van de bezochte pagina’s gebeurt echter altijd anoniem.