API Development

API Development

API evato

Wat is API?

API staat voor application programming interface. Het is een verbinding tussen verschillende applicaties, websites, … Het is de brug tussen twee systemen. U mag het dan ook meer als een oplossing dan een product beschouwen. De API zorgt voor communicatie tussen de verschillende applicaties.

API’s worden steeds belangrijker voor ondernemingen om de grote hoeveelheid verschillende systemen en software op elkaar af te stemmen. Een vlotte en makkelijke uitwisseling van gegevens komt de huidige bedrijfsprocessen alleen maar ten goede.

Wat kan Evato voor u doen?

Wij maken graag een analyse van de bedrijfsprocessen en applicaties die u vandaag gebruikt. Het gebruik van verschillende systemen betekent ook vaak een totaal verschillende manier van werken. Evato kan ervoor zorgen dat de samenwerking tussen diverse applicaties verbetert en dat de interne processen versneld worden.

Op die manier worden diverse diensten binnen uw onderneming één geheel en kunnen beiden efficiënter samenwerken in plaats van onafhankelijk van elkaar te fungeren. Heeft u nood aan meer samenwerking of wilt u uw data makkelijk en op een juiste manier beschikbaar stellen voor externe partijen of meerdere interne applicaties? Neem dan zeker contact op met onze experts.

 

 

API evato
Maak kennis met de kracht van een API